Polimex Energetyka Sp. z o.o. - Elektrociepłownia Pomorzany

Firma Polimex Energetyka Sp. z o.o. potwierdza, że w 2017 roku zamówiła w firmie BPE Sp. z o.o. dostawę kompletnej instalacji odpopielania dla elektrofiltrów kotła A i B w Elektrociepłowni Pomorzany - Szczecin dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Zamówienie obejmowało wykonanie "pod klucz". Powierzone prace zostały wykonane z należytą starannością i w terminach zgodnych z harmonogramem. Polecamy firmę BPE Sp. z o.o. jako solidnego i profesjonalnego wykonawcę.

Alstom Power Sp. z o.o. – Elektrownia Bełchatów

Firma Alstom Power Sp. z o.o. potwierdza że zamówiła w firmie BPE Sp. z o.o. dostawę kompletnej instalacji odpopielania elektrofiltrów bloków 7 – 12 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oddział Elektrownia Bełchatów. Powierzone prace zostały wykonane w terminach i z należytą starannością.

Enea Wytwarzanie S.A. – Elektrownia Kozienice

Enea Wytwarzanie S.A. potwierdza, że firma BPE Sp. z o.o. na podstawie kontraktu z RAFAKO zrealizowała dostawę kompletnej instalacji odpopielania elektrofiltru bloków 1 – 4 oraz 10 w wykonaniu "pod klucz". Wszystkie prace wykonano z należytą starannością i w terminie.

PGNIG TERMIKA S.A. – Elektrociepłownia Żerań

PGNIG TERMIKA S.A. potwierdza że firma BPE Sp. z o.o. wykonała modernizację układu transportu pneumatycznego popiołu ze złoża kotła fluidalnego OFz450B do zbiorników retencyjnych. Wszystkie zlecone prace firma BPE Sp. z o.o. wykonała na dobrym poziomie technicznym i organizacyjnym z dbałością o zasady BHP.

Balcke Durr Polska Sp. z o.o. – PCC Rokita S.A.

Firma Balcke Durr Polska Sp. z o.o. potwierdza że zamówiła w firmie BPE Sp. z o.o. dostawę kompletnej instalacji odpopielania dla modernizacji instalacji odbioru i transportu popiołu spod elektrofiltra kotła OP–130 K8 oraz dwóch kotłów typu OR–45 w Elektrociepłowni PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym. Powierzone prace zostały wykonane z należytą starannością i w terminach zgodnych z harmonogramem.

ELEWATOR S.A. – Elektrociepłownia Żerań

ELEWATOR S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej potwierdza, że firma BPE Sp. z o.o. wykonała zadanie „Dostawy pomp transportu pneumatycznego mączki wapiennej, wykonania instalacji AKPiA i sterowania w ramach dostosowywania kotłów fluidalnych OFz450A i OFz450B do normy IED w EC Żerań w Warszawie. Powierzone zadanie zostało wykonane w terminie i z należytą starannością.

ERBUD Industry Sp. z o.o. – Elektrownia Kozienice

ERBUD Industry Sp. z o.o. potwierdza że firma BPE Sp. z o.o. wykonała prace związane z dostawą układów odpopielania dla instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów OP–650 1 i 2 w Elektrowni Kozienice. Powierzone prace zostały wykonane z należytą starannością i w terminie.

Uniserv Jarosław Sp. z o.o. – Elektrownia Kozienice

Firma Uniserv Jarosław Sp. z o.o. potwierdza że zleciła firmie BPE Sp. z o.o. wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA zbiorników retencyjnych popiołu ZR4–7, a także dostawę i uruchomienie dwóch pomp transportu pneumatycznego w ENEA Wytwarzanie S.A. w Elektrowni Kozienice. Powierzone prace zostały wykonane z należytą starannością i w terminie.

(C) 2021 BPE Sp. z o.o.

< Translate >